Allmänna villkor

Riktiga Resultat
Allmänna villkor
2020-12-12


1. Allmänt
1.1 För att du ska kunna använda våra tjänster måste du acceptera nedanstående villkor. Du accepterar genom att fullfölja ditt köp av abonnemang och/eller program/kurs.
1.2 Genom att skapa ett konto och därigenom bli medlem hos oss ingår du ett bindande avtal med Riktiga Resultat och accepterar och åtar dig att följa våra användarvillkor.
1.3 Nedanstående villkor tillämpas mellan dig (medlemmen) och ingen annan.
1.4 Du måste vara minst 18 år för att teckna abonnemang. Ditt abonnemang börjar gälla när du klickat på Betala och erlagt full betalning.

2. Företaget
Internettjänsten www.riktigaresultat.se ägs och drivs av L.A. Sweden AB org.nr. 559288-9818
Tack för att du använder Riktiga Resultats tjänster och webbplatser.

3. Vad vi levererar
3.1 Vi ger dig tillgång till ett brett utbud av träningsinnehåll, rådgivning inom hälsa/träning/kost, olika kurser/program, föreläsningar, träningstips och recept direkt till din dator, mobiltelefon eller annan internetuppkopplad utrustning.
3.2 Våran träningstjänst hjälper dig att träna och röra på dig, när och var du vill och på ett sätt som passar just dig. Hos oss hittar du enkla, effektiva och roliga träningspass anpassade för att göra hemma, på jobbet eller på resan. Allt du behöver är din telefon, läsplatta eller dator, uppkoppling och lite utrymme att röra dig på.
3.3 Träningsprogrammen justeras fortlöpande under din abonnemangstid. Kostplanen kan bytas vid behov, t ex. om du blir gravid, börjar amma, är sjuk etc, men annars är det du själv som kan variera innehållet efter dina egna preferenser.
3.4 Alla tränare har en lång erfarenhet som tränare, instruktör, kostrådgivare och/eller coach.

4. Personuppgifter – GDPR
4.1 Riktiga Resultat sätter din personliga integritet högt och vi anstränger oss för att bevara din personliga data under största sekretess i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

5. Medlemskap och medlemmens ansvar
5.1 Medlemskapet gäller från och med det startdatum som anges i medlemsavtalet.
5.2 Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas eller användas av annan än medlemmen.
5.3 Du som medlem försäkrar i egenskap av privatperson att tjänsten enbart kommer användas för enskilt bruk. Om du ej är medlem hos Riktiga Resultat har du heller inte rätt att använda Riktiga Restultats tjänster.
5.4 Du måste uppge korrekt namn, personnummer, mailadress, postadress, telefonnummer och betalningsinformation vid medlemskap. Du är skyldig att uppdatera dessa uppgifter om de vid någon tidpunkt skulle förändras. Var noga med att detta görs om du t.ex. flyttar eller får en ny e-postadress.
5.5 Du som medlem tränar alltid under eget ansvar. Riktiga Resultat ansvarar inte för personskador som du som medlem kan ådra dig i anslutning till utövande av aktivitet på våra träningsprogram/ videos eller liknande.
5.6 Du som medlem är ansvarig för att skydda ditt lösenord och andra uppgifter som används för att komma åt ditt konto. Det är du som medlem, som är ansvarig för all aktivitet som inträffar på ditt konto (inte Riktiga Resultat), oavsett om du inte har gett tillåtelse till aktiviteten ifråga.
5.7 Du som medlem är ansvarig för ditt uppförande, ditt Innehåll och dina kommunikationer med andra personer i våra grupper/communities på Riktiga Resultat, medan du använder våra tjänster.
5.8 Du får ej försöka kringgå eventuella begränsningar som tillämpas på ditt konto av Riktiga Resultat t.ex. öppna ett nytt konto för att komma åt nya gratisdagar/prova-på dagar/rabatter eller kampanjer.
5.9 Du får inte överföra något virus, skadlig kod eller andra typer av skadliga program, eller länkar till sådan programvara, genom Riktiga Resultats tjänster.
5.10 Du får ej göra intrång på någon annans rättighet genom Riktiga Resultats tjänster.
5.11 Uppgradering av medlemskap: Medlemmen kan när som helst uppgradera sitt medlemskap för att få tillgång till fler koncept och tilläggstjänster, när detta är möjligt.
5.12 Nedgradering av medlemskap: Medlemmen kan när som helst nedgradera sitt medlemskap för att minska tillgången till koncept och tilläggstjänster, när detta är möjligt. Nedgraderingar träder i kraft efter utgången datum följande månad.
5.13 Riktiga Resultat kan inte alltid garantera tillgänglig plats på träningsaktiviteter/program eller liknande där deltagarantalet eller tillgången är begränsad.
5.14 Genom att du accepterar användarvillkoren godkänner och accepterar du att Riktiga Resultat har rätt att avsluta eller pausa din åtkomst till våra tjänster, när som helst utan föregående varning, ifall du inte följt Riktiga Resultats användarvillkor i något avseende. Om du inte godkänner villkoren (såsom de definieras på sidan) kan du inte använda tjänsten.
5.15 Du själv tar ansvar för att du är fysiskt och psykiskt lämpad för att delta i våra tjänster. Vi rekommenderar att du konsulterar läkare om du är det minsta tveksam om detta.
5.16 Våra kost- och träningsprogram är utformade efter vår bästa förmåga. Vi kan inte hållas ansvariga för det fall att du skadar dig eller inte tål den mat som vi föreslår. Om en övning känns fel eller gör ont bör du genast sluta göra den övningen och utan dröjsmål meddela din tränare/coach detta. Likaså om det är något kring kostplanen som absolut inte fungerar för dig: info@riktigaresultat.se
5.17 All användning av våra tjänster är helt på egen risk!

6. Abonnemang/betalning
6.1 Om en automatisk betaltjänst används ansvarar medlemmen själv för att uppge nödvändiga och korrekta uppgifter. Medlemmen måste alltid se till att avgiften kan dras före förfallodagen.
6.2 Ditt abonnemang upphör automatiskt efter den betalda perioden om du inte aktivt förnyar det eller själv väljer att använda automatisk förnyelse för det fall sådan är tillgänglig.
6.3 Vid automatisk förnyelse drar kortföretaget avgiften för den valda förnyelseperioden automatiskt från ditt kort den dag din föregående abonnemangsperiod löper ut.
6.4 Uppsägning av prenumerationen sker av dig personligen på hemsidan. Oavsett så löper pågående prenumeration vidare tills dess att uppsägningstiden upphört och du debiteras för denna tid. Uppsägningen ska alltid ske via hemsidan skriftligt. Riktiga Resultat erbjuder ej återbetalning för delvis outnyttjad betalperiod och givetvis har du tillgång till tjänsten under hela perioden.

7. Ändringar:
7.1 Riktiga Resultat förbehåller sig rätten att ändra månadskostnad och andra avgifter samt lägga till nya månadskostnader eller avgifter gällande våra produkter och tjänster. Dock måste kund informeras minst 30dgr i förväg om detta.

8. Ångerrätt
Vill du ångra ditt köp eller avbryta din prenumeration/ditt program i förtid gäller detta:
8.1 Du accepterar när du godkänner våra villkor uttryckligen att ditt medlemskap och ditt abonnemang påbörjas omedelbart när du godkänner din registrering, vilket gör att du får direkt tillgång till våra tjänster och dess funktioner. Du godkänner därmed att du förlorar din lagstadgade ångerrätt på 14dagar. Detta påverkar dock inte din rätt att när som helst säga upp ditt abonnemang. Uppsägningstiden är x dgr på prenumerationen av abonnemang.
8.2 Om du meddelar din avsikt att avbryta ditt avtal senast 4 arbetsdagar innan din/ditt bokade kurs/programstart och 14dagar innan från det att du köpte programmet/kursen, så har du rätt att återfå hela avgiften.
8.3 Vill du ångra ditt köp ska du skicka oss ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet via e-post till: info@riktigaresultat.se
8.4 Du kan aldrig säga upp avtalet genom att betalning uteblir.

9. Betalningssätt
9.1 Du kan välja att betala med betal- och/eller kreditkort (VISA/MASTERCARD) via din bank genom ett samarbete med Stipe.
9.2 Riktiga Resultat debiterar ditt kontokort eller bankkonto löpande för respektive prenumerationstyp från första dagen fram tills dess att prenumerationen eventuellt sägs upp. Om uppsägning ej görs förnyas din gällande prenumeration per automatik.
9.3 Vid utebliven betalning av prenumerationskostnad har Riktiga Resultat rätt att pausa tillgången till prenumerationstjänsten. Detta gäller till dess att betalning sker på nytt.

10. Kampanj och Specialerbjudanden
10.1 Kampanjkoder som medför att man kan använda Riktiga Resultats tjänster, och videobiblioteket, utan kostnad under en begränsad tid, är endast till för helt nya kunder.
10.2 Introduktionserbjudande gäller endast en gång per person och kan inte kombineras med andra erbjudanden.
10.3 Ett specialerbjudande om att använda Riktiga Resultat tjänst till lägre pris eller med rabatt under en begränsad tid, gäller en gång per person och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

11. Presentkort
Du kan köpa tillgång till Riktiga Resultat i present till dina vänner, men inte till dig själv.

12. Restriktioner
12.1 Upphovsrätten och andra rättigheter på material som du tar del av via Riktiga Resultats tjänster såsom bilder, texter, nerladdningar, recept, pdf-filer och/eller streamar etc. tillhör Riktiga Resultat.
12.2 Allt material är för privat bruk endast. Det är ett lagbrott att kopiera material och lägga ut det på sociala medier eller på annat sätt dela med dig till någon annan.
12.3 Du får inte själv, eller på något sätt uppmuntra någon annan att kringgå våra villkor.
12.4 Du får inte ladda upp, maila, eller på annat sätt sända något material som innehåller virus eller någon annan datorkod eller dylikt som är designat för att störa, förstöra, göra skada eller begränsa funktionaliteten av Riktiga Resultats tjänster.
12.5 Kvaliteten på streamat material kan påverkas av olika faktorer, såsom din utrustning/plats/bandbredd/internetanslutnings hastighet etc. Riktiga Resultat lämnar inga garantier angående kvaliteten på din skärm när du tittar.
12.6 Riktiga Resultat är ej ansvarig för dina/medlemmens internetavgifter.
12.7 På Riktiga Resultats sidor använder vi inte ord eller fraser som kan upplevas som diskriminerande och/eller kränkande.
12.8 Det är ditt ansvar som medlem att säkerställa att du inte sprider, använder eller delar materiella rättigheter tillhörande tredje part. Likasom får du ej använda eller dela innehåll eller kommentarer som sannolikt kan vara olagligt, som innehåller eller uppmanar till sexuellt utnyttjande eller hatkommentarer.
12.8 Om du inte följer våra villkor, uppträder på ett icke-acceptabelt sätt mot vår personal eller andra kunder, olovligen sprider vårt material, har registrerat dig med falska uppgifter, manipulerar bilder eller din data, så kan vi avbryta ditt abonnemang omedelbart utan någon varning. Om detta förekommer kommer Riktiga Resultat ej att återbetala dig för resterande tid på våra tjänster.
12.9 Du ansvarar för att ditt användarnamn och lösenord bara är tillgängligt för dig och inte kan utnyttjas av obehöriga.

13 Hemsidan
13.1 Riktiga Resultat garanterar inte att tjänsten är fri från fel eller avbrott under en kort tid. Avbrott kan förekomma vid uppdateringar av systemet eller på grund av tekniska fel.
13.2 Avbrott berättigar inte till kompensation.
13.2 Användning av Riktiga Resultats hemsidan/sociala medier sker på eget ansvar och på egen risk.
13.3 Riktiga Resultat ansvarar inte under några förutsättningar som helst för skador eller förluster, vare sig direkta eller indirekta, till följd av fel eller brister på hemsidan, dess innehåll eller som annars orsakats av användandet av denna.
13.4 Riktiga Resultat kan ej garantera att hemsidan är fri från virus, även om vi har det som ambition.
13.5 Allt material, program, bilder, layout och text på hemsidan ägs av Riktiga Resultat. Det är alltså ett lagbrott att kopiera material och lägga ut det på sociala medier eller på annat sätt dela detta med någon, detta gäller även om den person du delar materialet med också är eller har varit kund till oss.
13.6 Riktiga Resultat granskar inte systematiskt allt användarinnehåll och är inte ansvariga för innehållet i något användarmaterial.
13.7 Riktiga Resultat förbehåller sig rätten, att efter egen bedömning, ta bort/stänga/pausa ditt användarinnehåll och/eller tillträde till hela hemsidan utan varsel, om du bryter mot våra allmänna villkor.
Mitt konto